Bölge
Sweden
Lütfen aşağıdakilerden birini seçiniz.
  • İç satış
  • Uluslararası Satış İhracat

Neopost Sverige AB

Röntgenvägen 2,
171 52
Solna

 

Tel. +46 (0) 8 445 97 80
Fax +46 (0) 8 445 97 98
info@neopost.se
http://www.neopost.se

 

Om Neopost
Neopost är världsledande inom posthanteringslösningar, distributions-tjänster och digital kommunikation. Våra produkter och tjänster skräddarsys för att hjälpa din organisation att förbättra kvaliteten och öka värdet på din affärskommunikation. I en tid av "flerkanalskommunikation", kan vi vägleda ert företag och skapa den rätta plattformen för att lyckas. Vi kan ge dig råd hur du skapar kostnads-besparande synergier. Vi har global täckning med en stark lokal närvaro och erbjuder dig kontinuerlig support, via telefon, på plats eller på nätet.
Idag finns Neopost direkt i 31 länder och har ett nätverk av partners i mer än 90 länder. Vi främjar ansvarsfullt företagande och hållbar utveckling genom våra produkter och uppsökande verksamhet. Genom lokal närvaro och hög kunskapsnivå levererar vi service, tillbehör och lösningar som effektiviserar er verksamhet, från Kiruna i norr till Ystad i söder.
---------------------------------------------------------------
About Neopost
Neopost is a global leader in mailing solutions, shipping services and digital communications. We believe that people are the key to business success. That's why our products and services are tailored to help your organization improve the quality of its interactions and bring people closer together. In this age of multichannel communications, we guide and empower you to interact in new and innovative ways. We advise you on how to create cost-cutting synergies. And we deliver global coverage with a strong local presence, offering you continual support by phone, onsite or online.

Today, Neopost is present in 31 countries and has a network of partners in more than 90 countries. We promote responsible business and sustainable development through our products and outreach programs. And our 6,200 employees worldwide are committed to making your interactions more responsive and more powerful – offering you a competitive edge that will open up a wealth of business opportunities.

 

Silvia Sawitza
Auftragsbearbeitung
Order processing

Tel. +49 (0)7173 186 66
Fax +49 (0)7173 186 86
sawitza@renz.com

Jakob Plett
Area Sales Manager
Eastern Europe

Tel. +49 (0)7173 186 221
Fax +49 (0)7173 186 86
plett@renz.com